Naudojimosi sąlygos2023-06-15T06:04:06+00:00

Naudojimosi sąlygos

Šios naudojimosi sąlygos (toliau – „sąlygos“) taikomos vartotojams, norintiems prisijungti ir naudotis Osmo Lietuva svetaine (toliau – „svetainė“). Tam, kad galėtumėte naudotis interneto svetaine, turite laikytis toliau nurodytų sąlygų. Jeigu nesutinkate su minėtomis sąlygomis ir UAB Osmo Lietuva privatumo politika, turėtumėte svetaine bei jos paslaugomis nesinaudoti.

Osmo Lietuva pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti ir keisti naudojimosi svetaine teises, jos turinį ir nurodytas paslaugas. UAB Osmo Lietuva taip pat pasilieka teisę atlikti bet kokius minėtus pakeitimus, todėl Jūs turėtumėte reguliariai peržiūrėti šį dokumentą svetainėje ir atkreipti dėmesį į pasikeitimus. Jums apsilankius svetainėje po joje atliktų pakeitimų, automatiškai sutinkate su atnaujintomis sąlygomis.

Neteisėtas naudojimasis svetaine

Jums nesuteikiamos teisės keisti, perduoti ar parduoti bet kokią informaciją, duomenis, programinę įrangą ar paslaugas, gautas iš svetainės, taip pat perleisti jos naudotojo teises trečiosioms šalims. Jums nesuteikiamos teisės naudotis internetinės svetainės paslaugomis įžeidžiančiais ar neteisėtais būdais, pavyzdžiui, siunčiant nepageidaujamus elektroninius laiškus – pašto šiukšles (angl. junk mail), grandininius laiškus, platinant nepageidaujamus pranešimus trečiosioms šalims, naudojantis suklastota tapatybe ar netikru elektroninio pašto adresu, taip pat teikiant klaidinančią informaciją apie Jūsų tapatybę ar pranešimo šaltinį. Jūs negalite naudotis svetaine Osmo Lietuva, jos dukterinių įmonių arba partnerių šmeižimo tikslais.

Prieiga prie svetainės turinio

UAB Osmo Lietuva pasilieka teisę apriboti prieigą prie svetainės teikiamų paslaugų arba atlikti svetainės veikimo režimo techninius ar kitokius pakeitimus. UAB Osmo Lietuva pasilieka teisę, bet ne atsakomybę, stebėti bet kokią svetainėje patalpintą medžiagą bei ją komentuoti, perkelti arba pašalinti, jeigu tokia informacija bus įžeidžiamo turinio, neteisėta ar kitaip pažeidžianti naudojimosi šia svetaine sąlygas.

Intelektinės nuosavybės teisės

Ši svetainė yra susaistyta ir saugoma intelektinės nuosavybės teisių, tarptautinių intelektinės nuosavybės teisių (INT) sutarčių ir susitarimų. UAB Osmo Lietuvai priklauso teisės į Osmo Lietuva svetainėje pateikiamus produktus ir paslaugas, apsaugotas prekių ženklais ar pramoninio dizaino teisėmis, įskaitant autorių teises. Jums nesuteikiamos jokios netiesioginės ar kitokios licencijuotos teisės naudoti bet kuriuos UAB Osmo Lietuva priklausančius prekių ženklus, dizainą arba autorių teisių saugomus elementus, taip pat panašius elementus, priklausančius bet kuriai svetainėje nurodytai trečiajai šaliai.

Atsakomybės apribojimas

Svetainės turinys pateikiamas toks, kokį matote, be jokių garantijų suteikimo. UAB Osmo Lietuva neatsako už jokius galimus prieigos prie svetainės trikdžius. UAB Osmo Lietuva taip pat neprisiima atsakomybės už svetainės kokybės standartus ar jos tinkamumą konkretiems tikslams arba svetainės paslaugų bei joje veikiančių programų trikdžius. UAB Osmo Lietuva jokiomis aplinkybėmis neatsako už vartotojo patirtus tiesioginius, netiesioginius, ar pasekminius nuostolius, išlaidas ir pelno nuostolius, susijusius su galimu arba faktiniu naudojimusi svetaine.

Svetainėje gali būti patalpintos nuorodos į kitas, trečiųjų šalių palaikomas svetaines. UAB Osmo Lietuva nevykdo aktyvaus šių svetainių turinio stebėjimo ir neatsako už pateikto turinio ir informacijos tikslumą ar paslaugų kokybę, taip pat už šių nuorodų funkcionalumą. Svetainėje spustelėję reklamines nuorodas, galite būti nukreipti į trečiųjų šalių palaikomas interneto svetaines. UAB Osmo Lietuva neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių paslaugų teikėjų veiksmus. Už minėtose svetainėse atliekamas operacijas, jose vykdomą rinkodarą ir talpinamą medžiagą atsako kiekvienas paslaugų teikėjas atskirai.