• lt
  • lv
  • et

Parketo klijai

Wakol MS 228 elastingi klijai parketlentėms
Wakol MS 240 elastingi klijai parketlentėms ir parketui
Wakol MS 260 tvirtai elastingi parketo klijai
Wakol K 450 klijai parketlentėms ir parketui
Wakol PU 215 2-jų komp. poliuretaniniai parketo klijai
Wakol MS 262 tvirtai elastingi parketo klijai
Wakol D 3540 kontaktiniai klijai kamštinei dangai